[Discussions, performances, workshops, community]

Les tecnologies emergents ofereixen tant oportunitats com riscos. El seu impacte en les empreses i en les persones que avui hi treballen dependrà, en bona mesura, de com els directius liderin el seu desplegament. 

 

El nou paradigma requereix també que tots els agents implicats en la Quarta Revolució Industrial estableixin relacions de confiança, de manera àgil i alhora estable i predictible.

 

Per abordar totes aquestes qüestions, l’Associació Espanyola de Directius va reunir a Tarragona a directius, empresaris i experts. LOCALITZACIONS 2018 

Associació Espanyola de Directius

Creada en 1996, l’Associació Espanyola de Directius(AED) té com a missió contribuir a la millora individual i col·lectiva dels professionals que lideren les organitzacions del país. Actualment compta amb més de 2.000 membres, dels quals més del 60% ocupen la màxima responsabilitat de gestió en les companyies on exerceixen la seva labor. 

 

L’entitat, amb seu a Barcelona, Madrid, València, Canàries i Galícia, acosta als líders empresarials experiències, coneixements i noves tendències del món del management a través d’activitats i iniciatives. També duu a terme una àmplia labor de recerca sobre la funció directiva en diversos àmbits professionals. En l’àmbit internacional, AED promou els seus valors mitjançant acords i programes amb entitats públiques i privades a través de la seva iniciativa AED Global.